MESTSKÝ ÚRAD - Banská Štiavnica

Banskobystrický kraj - Banská Štiavnica

Služby Mestského úradu: Banská Štiavnica

Služby:
Všeobecná verejná správa mesta Banská Štiavnica. Organizačné oddelenie, klientské centrum, oddelenie výstavby, rozvoja mesta, územného plánovania a životného prostredia, oddelenie ekonomické, primátor a prednosta mesta, oddelenie právne, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, matričný úrad - organizačné oddelenie.

Kontaktné údaje: Banská Štiavnica

Adresa:
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Telefón:
045 / 694 96 40
Fax:
045 / 694 96 16
Mail:
klientske.centrum@banskastiavnica.sk
IČO:
00320501

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
Fax:
E-mail:


Funkcia:
primátor
Telefón:
Fax:
E-mail:

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 07:00-11:30 / 12:00-15:00
Ut: 07:00-11:30 / 12:00-15:00
St: 07:00-11:30 / 12:00-16:30
Pi: 07:00-11:30 / 12:00-15:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia