MIESTNY ÚRAD - Bratislava Dúbravka

Bratislavský kraj - Bratislava Dúbravka

Služby Miestneho úradu: Bratislava Dúbravka

Služby:
Výkon samosprávy, majetkovo-právne oddelenie, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy, oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, ekonomické oddelenie, oddelenie prevádzky a správy, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, evidencia a správa majetku, mzdy, správa zelene.

Kontaktné údaje: Bratislava Dúbravka

Adresa:
Žatevná 2, 844 02 Bratislava - Dúbravka
Telefón:
02 / 642 824 28
Fax:
Mail:
info@dubravka.sk
IČO:
00603406

Kontaktné osoby:

Funkcia:
sekretariát starostu a zástupca starostu
Telefón:
02 / 644 622 90
Fax:
E-mail:


Funkcia:
sekretariát prednostu
Telefón:
02 / 642 850 32
Fax:
02 / 643 691 00
E-mail:

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
St: 08:00-12:00 / 13:00-16:00
Št: 13:00-16:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia