MIESTNY ÚRAD - Bratislava Karlova Ves

Bratislavský kraj - Bratislava Karlova Ves

Služby Miestneho úradu: Bratislava Karlova Ves

Služby:
Miestne zastupiteľstvo, servis obyvateľom, školy, kultúra, šport, zaujímavosti. Referát územného plánu a nehnuteľností, ekológie a zelene, dopravy a cestného hospodárstva, podnikateľských činností, obchodných služieb a nebytových priestorov, stavebný úrad, referát daní, fakturácie a styk s bankou, referát jedálne pre dôchodcov, sociálny, zdravotný, personálny, opatrovateľskej služby, hospodárskej správy, legislatívno právny a súdnych sporov, matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov, referát majetkový, školský úrad a oddelenie, finančný referát, účtovníctvo, dotácie, informačná kancelária.

Kontaktné údaje: Bratislava Karlova Ves

Adresa:
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - Karlova Ves
Telefón:
02 / 602 592 28
Fax:
Mail:
IČO:
00603520

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
02 / 654 264 69
Fax:
02 / 602 592 32
E-mail:
prednosta@karlovaves.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
02 / 654 217 02
Fax:
02 / 654 280 24
E-mail:
starostka@karlovaves.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Po: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
St: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
Pi: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia