MESTSKÝ ÚRAD - Čadca

Žilinský kraj - Čadca

Kontaktné údaje: Čadca

Adresa:
Nám.slobody 30, 022 27 Čadca
Telefón:
041 / 433 25 86
Fax:
041 / 430 22 18
Mail:
cadca@mestocadca.sk
IČO:
00313971

Kontaktné osoby:

Funkcia:
informačné centrum
Telefón:
041 / 430 22 58
Fax:
E-mail:


Funkcia:
primátor
Telefón:
041 / 430 22 12
Fax:
041 / 430 22 18
E-mail:
cadca@mestocadca.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia