MESTSKÝ ÚRAD - Detva

Banskobystrický kraj - Detva

Služby Mestského úradu: Detva

Služby:
Verejná správa mesta. Primátor, sekretariát primátora, prednosta, podateľňa, referát evidencie obyvateľstva, matričný úrad a referát osvedčovania, referát daní a poplatkov, správy majetku, oddelenie výstavby a životného prostredia: referát územného plánovania a stavebného poriadku, stavebný úrad, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, referát sociálnych vecí, referát opatrovateľskej služby.

Kontaktné údaje: Detva

Adresa:
J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva
Telefón:
045 / 545 52 02
Fax:
045 / 545 62 16
Mail:
IČO:
00319805

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
045 / 545 76 25
Fax:
E-mail:


Funkcia:
primátor
Telefón:
045 / 545 76 25
Fax:
045 / 545 52 02
E-mail:
jan.sufliarsky@msudt.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia