MESTSKÝ ÚRAD - Hurbanovo

Nitrianský kraj - Hurbanovo

Kontaktné údaje: Hurbanovo

Adresa:
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Telefón:
035 / 760 22 02
Fax:
035 / 760 41 91
Mail:
mesto.hurbanovo@stonline.sk
IČO:
00306452
IČ DPH:
SK2021029296

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
Fax:
E-mail:


Funkcia:
primátor
Telefón:
035 / 760 22 02
Fax:
E-mail:

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia