MESTSKÝ ÚRAD - Stropkov

Prešovský kraj - Stropkov

Kontaktné údaje: Stropkov

Adresa:
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Telefón:
054 / 486 88 00
Fax:
054 / 486 88 05
Mail:
sekretariat@stropkov.sk
IČO:
00331007

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
054 / 486 88 03
Fax:
E-mail:
prednosta@stropkov.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
054 / 486 88 01
Fax:
E-mail:
primator@stropkov.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia