MESTSKÝ ÚRAD - Veľké Kapušany

Košický kraj - Veľké Kapušany

Kontaktné údaje: Veľké Kapušany

Adresa:
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Telefón:
056 / 638 25 62
Fax:
056 / 638 23 34
Mail:
msu.kapusany@stonline.sk
IČO:
00332038

Kontaktné osoby:

Funkcia:
prednosta
Telefón:
Fax:
E-mail:
prednosta@vkapusany.sk


Funkcia:
primátor
Telefón:
Fax:
E-mail:
primator@vkapusany.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia