MESTSKÝ ÚRAD - Žarnovica

Banskobystrický kraj - Žarnovica

Služby Mestského úradu: Žarnovica

Služby:
Samospráva mesta. Klientské centrum, prednosta, primátor, hlavný kontrolór, viceprimátor, kancelária primátora, oddelenie ekonomické a vnútornej správy, oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia, oddelenie kultúry, mládeže a športu, malé obecné služby.

Kontaktné údaje: Žarnovica

Adresa:
Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica
Telefón:
Fax:
Mail:
IČO:
00321117

Kontaktné osoby:

Funkcia:
referent dane z nehnuteľností
Telefón:
045 / 683 00 19
Fax:
E-mail:
kusikova@zarnovica.eu


Funkcia:
referent miestnych poplatkov
Telefón:
045 / 683 00 19
Fax:
E-mail:
rozhlas@zarnovica.eu

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

Ďalšie kontakty na jednotlivé oddelenia